Nepoživatelná hmota prodávaná jako pečivo dobře posloužila proti zahnání trudomyslnosti…